Nieuws

Culemborg 700: 2018 wordt feestjaar

In 2018 bestaat Culemborg 700 jaar en dat viert de stad. Organisaties, verenigingen, scholen, ondernemers en inwoners zijn actief en creatief met het thema Culemborg700 aan de slag gegaan om er voor iedereen een onvergetelijk jubileumjaar van te maken. Ruim 60 evenementen of activiteiten – groot en klein – staan op het programma, dat in concept klaar is. Behalve de al bestaande en bekende activiteiten zijn er tal van andere – grote en kleinere – activiteiten gepland.

 

Een groot aantal mensen is bezig met de voorbereidingen van het jubileumjaar. Anderen hebben ervan gehoord en vragen nieuwsgierig wat er gaat gebeuren. ,,Tot nu toe konden we nog weinig concreets zeggen over het programma”, vertelt Willem van den Bos, voorzitter van Stichting Culemborg700. ,,Maar dat verandert de komende tijd. We hebben veel tijd en energie gestoken in het afstemmen van het programma en het zoeken en benaderen van sponsoren. Nu het conceptprogramma klaar is en we inzicht hebben in de geldstromen, kunnen we echt naar ‘buiten’.”

 

Geregeld krijgt Van den Bos de vraag: Waarom wordt Culemborg 700 gevierd? ,,Kort gezegd moet het jubileumjaar Culemborgers met elkaar verbinden, het wij-gevoel en de trots op de stad versterken en mensen van buiten aantrekken. Dat lukt aardig met de activiteiten die op het programma staan.”

 

Bestuur en werkgroepen

Sinds 2014 komen de vijf werkgroep (historie en religie, onderwijs, cultuur, sport en zorg en welzijn) bij elkaar om de festiviteiten voor te bereiden. Het bestuur heeft in het begin wat wisselingen gehad en bestaat nu uit: voorzitter Willem van den Bos, vicevoorzitter en penningmeester Frank Hordijk en de leden Bart van Gelderen en Tanja Moody. Het bestuur wordt ondersteund door Peter Brouwer, Jacqueline Spijkerman, Cecile Hendriks en Martin Heerschop.

 

Budget

De gemeenteraad van Culemborg heeft 200.000 euro vrijgemaakt om het jubileumjaar te vieren. Daarnaast zijn en worden verschillende fondsen en sponsors benaderd. De Stichting verdeelt het totale budget zorgvuldig over de verschillende evenementen. ,,Een groot deel van het budget is al toegekend aan initiatieven van de verschillende werkgroepen. Het aantal wensen overstijgt echter het budget van de stichting. Daarom zijn we nog naarstig op zoek naar andere sponsoren en fondsen.” De reeds bestaande B-evenementen, zoals Culemborg Bijvoorbeeld of Koningsdag ontvangen voor hun programma’s geen additionele bijdrage, tenzij er een specifiek 700 jaar element aan wordt gekoppeld dat extra kosten met zich meebrengt.

 

Programma

Dit jaar al staan de eerste drie activiteiten gepland. Op 14 december treden de gebroeders Jussen samen met het Nederlands Kamer Orkest op in de Barbarakerk. Op 16 december vindt de jubileummarkt plaats waar verenigingen en organisaties laten zien wat ze in 2018 allemaal organiseren op culinair, cultureel, sportief en historisch gebied. In 2018 zijn de bestaande en bekende activiteiten, zoals Koningsdag, Oldtimerdag, de avondvierdaagse, Culemborg Bijvoorbeeld, Culemborg Blues, Open Monumentendag, City Run en LekArt belangrijke onderdelen van het programma. Daarnaast is er natuurlijk nog veel meer te beleven. Bijvoorbeeld diverse tentoonstellingen zoals Liefde in de Vrijstad en Mijn stad, mijn schat en Culemborg in de twintigste eeuw. Verder krijgt het Barbarafestival (“De Roos van Culemborg”) een plaats in het programma. Maar ook de ‘papklokmarathon’, 9 buurtfeesten en een vrijwilligersverwendag, een groots opgezette open dag van de hulpdiensten en de Barbaracantate. Kortom: te veel om op te noemen.

 

Het voorlopige programma staat op www.culemborg700.nl.

 

Ook een idee voor C700?

Van den Bos: ,,Mensen kunnen altijd nog ideeën indienen voor het jubileumjaar. Daarbij moeten ze aangeven wat ze willen organiseren en wat de doelgroep is. Wie echter graag de landelijke intocht van Sinterklaas naar Culemborg wil halen, moet ik helaas op voorhand teleurstellen. Dat evenement gaat het budget van Culemborg 700 ver te boven.”

Vindt u het leuk om mee te helpen aan het slagen van het jubileumjaar? Meld u dan aan als sponsor of vrijwilliger. Kijk op www.culemborg700.nl voor informatie of stuur een e-mail naar info@culemborg700.nl

Culemborg klopt…

In 2018 bestaat Culemborg 700 jaar en dat gaan we vieren! Een grote variatie aan culinaire, culturele, sportieve en historische activiteiten passeert de revue in 2018. In de flyer lichten we vast een tipje van de sluier op.

2018 krijgt een 700 sausje

In 2018 viert Culemborg dat het 700 jaar geleden stadsrechten heeft gekregen. Projectgroepen komen sinds 2014 bij elkaar om de festiviteiten voor te bereiden. In mei 2015 was de officiële aftrap van Stichting Culemborg 700. Die gaat er samen met ondernemers, organisaties en inwoners voor zorgen dat 2018 een aaneenschakeling van hoogtepunten wordt.

 

Willem van den Bos, sinds maart 2016 voorzitter van de stichting, vertelt dat het jaarprogramma in concept klaar is. “De officiële opening van het jubileumjaar is rond 6 december 2017. Die dag is het precies 700 jaar geleden dat Culemborg stadsrechten kreeg. In 2018 zijn er iedere maand activiteiten die zijn onderverdeeld in vijf thema’s: sport, historie, cultuur, zorg en welzijn en onderwijs. De verschillende projectgroepen zoeken verbinding met organisaties en initiatieven om samen activiteiten verder vorm te geven.

 

Op 14 december 2018 sluiten we het jubileumjaar af.” De bestaande grote evenementen, zoals Culemborg Bijvoorbeeld, Avondvierdaagse, Culemborg Blues, Lek Art en Open Monumentendag staan sowieso op de kalender van 2018. Deze evenementen vormen de pijlers van het jaarprogramma. Nieuw is onder meer de Papklok nachtmarathon op 13 oktober 2018. Het thema ‘water’ is een terugkerend element bij diverse activiteiten en ook scholen bereiden projecten voor in het kader van Culemborg 700. Vanzelfsprekend zijn er in het Elisabeth Weeshuis diverse tentoonstellingen rondom het thema en besteedt de bibliotheek er aandacht aan.

 

In 2017 zijn er al diverse acties om de inwoners ‘warm’ te maken voor het jubileumjaar. Alle activiteiten zullen Culemborg nog meer als ondernemersstad op de kaart zetten. Willem: ‘Ik denk dat het niet verkeerd is als inwoners bij het plannen van hun vakantie in 2018, alvast rekening houden met alle activiteiten. Het zou zonde zijn als ze er iets van missen.”

BDU media partner van Culemborg 700

Culemborg pakt groot uit rond de viering van 700 jaar stadsrechten. Culemborgse Courant.nl en de organisatie ‘Culemborg 700’ zoeken de samenwerking om alle activiteiten nóg beter onder de aandacht te brengen. Beide partijen gaan een mediapartnerschap aan. In woord en gebaar worden alle festiviteiten zowel online (website en social media) als offline (via de krant) belicht. Vertegenwoordigers van Culemborg 700 en contentmanager Alex Monster van Culemborgse Courant.nl (linksvoor) bekrachtigden de samenwerking op 29 mei jongstleden.

Aftrap Culemborg 700

Culemborg is een eigentijdse, levendige stad met een rijke historie. Oorspronkelijk was Culemborg een handelsdorp, gelegen op de stroomrug van het riviertje de Meer en de zuidelijke oeverwal van de Lek. In 1318 ontvingen de poorters van de inmiddels versterkte nederzetting van heer Johan van Beusichem stadsrechten, waaronder tolvrijheid op de jaarmarkt en het asielrecht. Culemborg werd een Vrijstad. En dat vieren we in 2018. Want dan bestaat Culemborg 700 jaar.

Voor onze regio is het heel bijzonder om als stad 700 jaar te bestaan. Culemborg is namelijk één van de oudste steden van Rivierenland. Daar zijn we trots op en daarom staan we uitgebreid stil bij deze heugelijke gebeurtenis.

Zes werkgroepen zijn nu al bezig om er voor te zorgen dat er het hele jaar 2018 van alles te beleven is. Het jubileumjaar wordt dan ook een aaneenschakeling van hoogtepunten. Op 27 mei 2015 vond de gezamenlijke aftrap van Culemborg 700 plaats.