Werkgroep Cultuur

In de opmaat naar ‘700 jaar Culemborg’ werkt de werkgroep cultuur vanuit een kleine denktank van professionele kunstbeoefenaars toe naar enkele grotere producties in 2018. Meerdere producties waarin intensief wordt samengewerkt met andere partijen. Daarbij wordt natuurlijk de amateurkunstbeoefenaars de kans gegeven om mee te werken. Anderzijds is het streven zoveel mogelijk professionals te laten samenwerken in een speciale productie. Ieder doet vanuit zijn eigen discipline waar hij of zij goed in is. Een grote podiumkunstproductie waarin dan alle inwoners van Culemborg ‘hun’ professionals kunnen zien schitteren.