Werkgroep Onderwijs

De werkgroep onderwijs brengt iedere leerling van het voortgezet en basisonderwijs in Culemborg in verbinding met het zevenhonderdjarig bestaan van onze stad. Elke leerling kan op 6 december 2018 zeggen: 700 jaar Culemborg, ik hoor erbij! Door het jaar heen vinden er activiteiten plaats vanuit verschillende invalshoeken zoals beeldende kunst, drama, aardrijkskunde en geschiedenis. Educatie voor en door kinderen, in verbinding met zeven eeuwen Culemborgers!