Werkgroep Zorg & Welzijn

 

Sociale betrokkenheid is belangrijk voor de leefbaarheid in een buurt of wijk. De werkgroep zorg & welzijn gaat daarom in 2018 8 buurtfeesten en een verwendag voor vrijwilligers organiseren. Belangrijk hierbij is elkaar ontmoeten, elkaar verhalen vertellen, samen eten. Het gaat er om zoveel mogelijk verschillende mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. Het doel van de buurtfeesten is om de solidariteit tussen bewoners te vergroten zodat mensen elkaar weer helpen, zich betrokken en verbonden voelen met elkaar en met de omgeving. De buurtfeesten leveren daardoor een grote bijdrage aan de leefbaarheid in de wijken van Culemborg.

Wat we in 2018 willen bereiken is dat de mensen die horen bij Zorg & Welzijn meer zichtbaar zijn geworden voor heel Culemborg en dat zij een leuk feestje hebben gevierd.